پایان یک رابطه..

میدونم که کل این متن میشه واست سوی تفاهم..

توجیهی ندارم.

چشم حتما متنفر میشم.منتظر بودم خواهش کنی..

حرفهایی هم که بینتون گذشته بود نشون از تحقیرت که نداشت برعکس بظاهر نرگس خوشحالم بود.

خوشحال که 

بگذریم.

منم دیگه کشش ندارم و تموم شدم

کشش ندارم همش از طرف من اصرار از طرف تو انکار

همونجورم که گفتم ، قسم خوردم.

اتفاقا دیشب بود که کل گذشته رو مرور کردم

بجز سال اول از بعدش تا امروز اکثرا در کشمکش نبودن بودی و من کور

یا بهتر بگم خودمو به کوری میزدم

چون چیزیو دوست داشتم ببینم که میخواستم.

مهدی هنوز اونقدر بی ارزش نشده که بخواد خودشو بکسی بزور بچسبونه.

اونقدر خوار نشده که بخواد پیش کسی التماسی کنه حالا هرکس

اونقدر ضعیف نشده که محتاج کسی باشه.

اگه تا امروزم کشمکش میکرد چون چیزیو میخواست و داشت واسه داشتنش تلاش میکرد

از امروز ببعدش فقط میشه التماس که من اهلش نیستم

مهدی لازم نداره واسه کنار گذاشتن کسی ازش متنفر بشه.

همین که بهر دلیلی تصمیمشو بگیره ، که گرفته ، هر احساسی بهش داشته باشه هم کنارش می‌زاره.

البته حق داری بگی متنفر شو چون بدلیل هزار و یک چیز غروری که بقیه ازش میشناسن رو تو ندیدی که زین پس ناچارا خواهی دید با اونکه اصلا خواستم نبود.

فقط چون دوستت دارم یه توصیه دوستانه بهت میکنم

سعی کن هیچوقت از نظر احساسی و یا خواستن مثل اولت نشی چون دیوار من از بتون محکم‌تر شده و سخت ضربه میخوری.

فکر کن وجود نداشتم و خاطراتمم برای خودت بکش که یوقت برت نگردونه به حال اون اول.

نمیگم ازم متنفر شو چون نه تنها تو بلکه دوست ندارم هیچکس ازم متنفر باشه.

ولی خیلی مراقب باش که به قبل برنگرده حس و احساست چون شدیداً ضربه میخوری.

اینجا میمونه و هر وقت دوست داری بنویسی اینجا بنویس و من نیز هم.

یجورایی خیالمم ازت راحته چون بقول خودت تو این رابطه بزرگ شدی و خودتو بیشتر شناختی و بعید می‌دونم حماقتی کنی خودتو درگیر کسی کنی.

بعنوان یک دوست معمولی هر وقت خواستی و یا هر وقت کوچکترین کمکی تو هر زمینه ای از من برمیاد دریغ نمیکنم حتی اگه لازم داشته باشی واست آدم بکشم ولی فقط و فقط بعنوان یک دوست و نه بیشتر.

هر کدوم از ما تو این چند سال در این رابطه اشتباهات زیادی داشتیم که من نه تنها از همه ی اشتباهات تو گذشتم بلکه فراموش کردم چنان چیزی رخ داده و از تو تنها خوشیها واسم میمونه و امیدوارم تو هم اشتباهات چند ساله منو بتونی ببخشی.

مراقب خودت باش و دیگه درگیر احساست نشو که عاقبتشو دیدی..

اینجا بین من و تو میمونه.منبع این نوشته : منبع
متنفر ,دوست ,ندارم ,رابطه ,اشتباهات ,میمونه ,ضربه میخوری

پایان یک رابطه..

میدونم که کل این متن میشه واست سوی تفاهم..

توجیهی ندارم.

چشم حتما متنفر میشم.منتظر بودم خواهش کنی..

حرفهایی هم که بینتون گذشته بود نشون از تحقیرت که نداشت برعکس بظاهر نرگس خوشحالم بود.

خوشحال که 

بگذریم.

منم دیگه کشش ندارم و تموم شدم

کشش ندارم همش از طرف من اصرار از طرف تو انکار

همونجورم که گفتم ، قسم خوردم.

اتفاقا دیشب بود که کل گذشته رو مرور کردم

بجز سال اول از بعدش تا امروز اکثرا در کشمکش نبودن بودی و من کور

یا بهتر بگم خودمو به کوری میزدم

چون چیزیو دوست داشتم ببینم که میخواستم.

مهدی هنوز اونقدر بی ارزش نشده که بخواد خودشو بکسی بزور بچسبونه.

اونقدر خوار نشده که بخواد پیش کسی التماسی کنه حالا هرکس

اونقدر ضعیف نشده که محتاج کسی باشه.

اگه تا امروزم کشمکش میکرد چون چیزیو میخواست و داشت واسه داشتنش تلاش میکرد

از امروز ببعدش فقط میشه التماس که من اهلش نیستم

مهدی لازم نداره واسه کنار گذاشتن کسی ازش متنفر بشه.

همین که بهر دلیلی تصمیمشو بگیره ، که گرفته ، هر احساسی بهش داشته باشه هم کنارش می‌زاره.

البته حق داری بگی متنفر شو چون بدلیل هزار و یک چیز غروری که بقیه ازش میشناسن رو تو ندیدی که زین پس ناچارا خواهی دید با اونکه اصلا خواستم نبود.

فقط چون دوستت دارم یه توصیه دوستانه بهت میکنم

سعی کن هیچوقت از نظر احساسی و یا خواستن مثل اولت نشی چون دیوار من از بتون محکم‌تر شده و سخت ضربه میخوری.

فکر کن وجود نداشتم و خاطراتمم برای خودت بکش که یوقت برت نگردونه به حال اون اول.

نمیگم ازم متنفر شو چون نه تنها تو بلکه دوست ندارم هیچکس ازم متنفر باشه.

ولی خیلی مراقب باش که به قبل برنگرده حس و احساست چون شدیداً ضربه میخوری.

اینجا میمونه و هر وقت دوست داری بنویسی اینجا بنویس و من نیز هم.

یجورایی خیالمم ازت راحته چون بقول خودت تو این رابطه بزرگ شدی و خودتو بیشتر شناختی و بعید می‌دونم حماقتی کنی خودتو درگیر کسی کنی.

بعنوان یک دوست معمولی هر وقت خواستی و یا هر وقت کوچکترین کمکی تو هر زمینه ای از من برمیاد دریغ نمیکنم حتی اگه لازم داشته باشی واست آدم بکشم ولی فقط و فقط بعنوان یک دوست و نه بیشتر.

هر کدوم از ما تو این چند سال در این رابطه اشتباهات زیادی داشتیم که من نه تنها از همه ی اشتباهات تو گذشتم بلکه فراموش کردم چنان چیزی رخ داده و از تو تنها خوشیها واسم میمونه و امیدوارم تو هم اشتباهات چند ساله منو بتونی ببخشی.

مراقب خودت باش و دیگه درگیر احساست نشو که عاقبتشو دیدی..

اینجا بین من و تو میمونه.منبع این نوشته : منبع
متنفر ,دوست ,ندارم ,رابطه ,اشتباهات ,میمونه ,ضربه میخوری